Tisztelt Szülő/Törvényes Képviselő!

2023. április 5-én (szerdán) megnyílik a beiratkozás szülői felülete (BÁI), amellyel a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőséget nyújtunk arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolákba.

A beiratkozás napját megelőzően javasoljuk az alábbi felületen az adatok online beküldését, mert így az online előzetes jelentkezés hatására a személyes megjelenéskor rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg.

Az adatok online módon történő beküldési lehetőségének ideje: 2023. április 5. 0:00 – 2023. április 21. 12:00
A 2023/2024-es tanév általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás dátuma :
2023. április 20-21. csütörtök-péntek 08:00-19:00

A személyes megjelenés a választott általános iskolában a beiratkozás folyamata során kötelező.
A korábbi éveknek megfelelően a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a szülő nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat:    személyazonosító igazolvány, lakcímkártya
 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat: személyazonosító igazolvány (hiányában születési anyakönyvi kivonat), lakcímkártya

Az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcím nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.

 • a gyermek TAJ kártyája
 • amennyiben a gyermekről készült Szakértői vélemény (sni,btmn), annak másolata.
 • a gyermek oktatási azonosítószáma.

Az igazolványokat az iskola csak bemutatás alapján ellenőrzi, azokról másolatot nem készít, és nem tárolja.

Az általános iskolai beiratkozással kapcsolatos dokumentumok innen tölthetők le:

 1. Felhívás tankötelessé váló gyermek iskolai beíratására
 2. Hit- és erkölcstan oktatás nyilatkozat
 3. Adatkezelési tájékoztató – Hit és erkölcstan
 4. Életv. lakcím nyilatkozat
 5. Tv. képviselő nyilatkozat
 6. KAFEE projekt tájékoztató kiadvány
 7. Nemzetiségi nyilatkozat

Az Eötvös József Általános Iskola körzete megtekinthető: ITT.

Beiratkozás e-ügyintézés: