MI JELLEMZI AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTANÓRÁT?
Az evangélikusok olyan keresztények, akik a lutheri reformáció (1517) egyházmegújítását
komolyan veszik ma is: hisszük, hogy Isten nem teljesítményeink
alapján, hanem saját szeretetéből fogad el mindenkit. Ezzel a nyíltsággal közeledünk
minden emberhez.
Az evangélikus hitoktatás témái ahhoz kötődnek, hogy Isten érzékeny, a világ
dolgaiban részt vevő embernek teremtett minket. Ahogy a só az ételben és a
világosság a sötétben, úgy szeretnénk megjelenni korunk kérdései között. A
diákok korának megfelelő módon, őszintén beszélünk életkérdéseinkről, mint
például: Ki vagyok én? Hol a helyem a családban, az iskolában, a közösségekben?
Mitől teljes az életünk? Milyen értékeket közvetít a Biblia? Hogyan tapasztalható
meg Isten szeretetének az ereje?
MELYEK AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTANÓRÁK FŐ TÉMAKÖREI?
Jézus életének és tanításának megismerése.
Önismeret.
Emberi kapcsolatok.
A közösség és a környezet jelentősége életünkben.
KI TARTJA AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTANÓRÁT?
A helyi evangélikus egyházközség lelkésze vagy hitoktatója.
KI JÁRHAT EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTANÓRÁRA?
Bárki választhatja az evangélikus hit- és erkölcstant. A jelentkezésnek nem feltétele
sem a keresztség, sem az evangélikus egyházhoz való tartozás.
MI A JELENTKEZÉS MÓDJA?
A szülő nyilatkozik arról, hogy gyermekét szeretné beíratni az evangélikus hit- és
erkölcstanórára.
Az új iskolába kerülő gyerekek szülei a beiratkozás alkalmával, egyéb esetekben
a szülők minden tanév május 20. napjáig jelezhetik döntésüket az általános
iskolában.
SZERETETTEL VÁRJUK GYERMEKÉT AZ EVANGÉLIKUS HIT- ÉS ERKÖLCSTANÓRÁKON!
További tudnivalók: hitoktatas.evangelikus.hu
Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház, www.evangelikus.hu