Iskolánkban 1. osztálytól kezdődően lehetőség van angol nyelv tanulására a szülők választása alapján. A gyerekek kezdetben játékosan, sok dallal, mondókával, verssel színesítve tanulják a nyelvet, életkori sajátosságaiknak megfelelően.

Az 1-3. osztályig az óraszám heti 2 óra. 4. osztálytól kezdődően kötelező lesz az idegen nyelv tanulása, heti 3 órában. Akik 1. osztályban nem választják a nyelvet, legközelebb 4. osztályban kezdhetik el a nyelvtanulást.

5. osztálytól kezdődően lehetőséget biztosítunk a heti 5 órás nyelvtanulásra azoknak a gyerekeknek, akik jó eredményt érnek el magyar és angol nyelv tanulásában. A nyelvtanulás csoportbontásban működik.

8. osztály végére az idegen nyelv tanulása próba nyelvvizsgával zárulhat, ez nem kötelező.

Rendszeresek az Angliába szervezett nyári nyelvi táborozások és európai országokban zajló angol célnyelvű tanulmányutak, melyek elősegítik a nyelvvizsgára történő felkészítést.

Az iskolánk helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények teljesítése csak a szabadon választott órákon való részvétellel teljesíthető, ezért az angol nyelv választása a szabadon választott tanítási órákon való részvételt is jelenti.