Több mint 40 évvel ezelőtt Kodály Zoltán dolgozta ki azt a módszert, amelyet zenei nevelésünk – oktatásunk során ma is alkalmazunk. Iskolánkban az 1989/90-es tanévben alakult meg az ének-zene tagozat, amelynek jelenlegi elnevezése emelt szintű ének-zene oktatás. Tantervünk 1-8. osztályra terjed ki, amelyet a Kecskeméti Kodály Intézet tanterve alapján készítettünk.

A zenei nevelés sokoldalúan fejleszt a gyerekek személyiségét, segít a matematika, a helyesírás és az idegen nyelvek tanulásában. Az ének-zene órákon a gyerekek megtanulnak furulyázni, nagyon sok dalt énekelnek, játszanak. Megismerkednek a szolmizálással, a hangok abc-s nevével, a hangsorokkal, a különböző ritmusfajtákkal, zeneszerzők műveivel, korok zenei stílusával. Énekelnek kánonban és több szólamban is.

2. osztálytól kezdődően bekapcsolódnak heti 2 alkalommal, órarendbe építve az énekkar munkájába, a kóruséneklésbe. Egyéni érdeklődés alapján hangszeres zenét is tanulhatnak. Fontos tehetségfejlesztés is.

Nyaranta zeneis táborba visszük a gyerekeket. Zeneiseink sokat és kiválóan szerepelnek, egyénileg és a kórus tagjaként egyaránt.

Az iskolánk tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények teljesítése csak a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthető. Így a zenei osztályba történő beiratkozás a szabadon választott órákon való részvétel választását is jelenti.